3. אימננציה ושלילת הרצון האנושי

יהי רצון שיהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ורם כר ולואי תדעו כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם והעניין הוא כשאדם רוצה לעבור עבירה ח"ו ומתחבא את עצמו בחדרי חדרים נופלת עליו יראה ומתדמ' בדמיונו כאילו רואין אותו ונופלת עליו יראה כי נודע כי לית אתר פנוי מיניה ובכל מקום הוא חיות הבורא ... ואף בעבירה יש חיות הבורא גם כן שם כביכול ... והנה זה שנופלת עליו יראה כנ"ל הוא שיראה עליונה מצמצמת את עצמו למקום ההוא 23 לעורר אותו שיפרד משם מן הקליפות ולא יעשנה וזהו חיות העבירה ... לסיכום , שאלת רציפות האצילות לא הייתה , כפי הנראה , בראש מעייניו של הבעש"ט . יעיד על כך היעדרן המוחלט של המובאות משמו המתייחסות בפירוט ובדיוק לשאלת הרצון , האין סוף והספירות וכר , ומיעוטן הבולט של המובאות שבהן מופיעים מושגי אין סוף וצמצום . לאור מה שבכל זאת מצוי משם הבעש"ט ניתן לומר ( בזהירות הנדרשת , הנגזרת מאופי המקורות , ( שהבעש"ט לא צידד ברעיון הצמצום הלוריאני כפשוטו , ובפער שהוא מנסה ליצור בין האין סוף הטרנסצנדנטי לבין האצילות ; אך בעיקר אולי ניתן לומר שהעסיקו אותו דברים אחרים בהקשר לאימננציה האלוהית , כפי שיובא בסעיפים ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן