2. רציפות האצילות

מצדד בהצלבתן של מסורות שונות , גם כאלו שאינן משמו של הבעש"ט באופן 7 מפורש , כדי להעשיר את ידיעותינו על דמותו הרוחנית , ומציע באופן כללי לראות בתורותיו של הבעש"ט מסד רחב יותר ממה שמקובל במחקר בשנים האחרונות . בדברים שלהלן , וכן בפרקי ההמשך שיעסקו בעבודה בגשמיות , אאמץ כהנחת יסוד את הגישה הנותנת אמון במסורות שנאמרו משמו של הבעש"ט בכתבי תלמידיו , תוך ניסיון להצלבת עדויות ולבחינת תפוצתם של רעיונות . עם זאת אשתדל לנקוט משנה זהירות באשר להסתמכות על מסורות שאינן מקושרות ישירות לבעש"ט , בין השאר משום שעדיין לא נסקרו מכלול המקורות העשויים להניב מסורות מקבילות הקוראות לייחס אותן לבעש"ט .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן