1. הערה מתודולוגית

מסדילקוב . אולם פרק זה יתמקד רובו ככולו בדרשות המיוחסות לבעש"ט , והדיון בשאר ההוגים יידחה לפרקים הבאים מסיבות שיתבהרו בהמשך . . 1 הערה מתודולוגית כל ניסיון לדון בהגותו של הבעש"ט הוא בעייתי , כידוע , מאחר שהבעש"ט עצמו לא הותיר אחריו כתבים , ומכיוון שהחומר המצוי לפנינו הוא ביסודו סיפורים או מסורות על אודותיו , וכן אמירות המיוחסות לו בכתבי תלמידיו , אשר ניתרגמו מיידיש — שהייתה שפת הדיבור — לשפת הכתיבה בעברית , ונדפסו שנים רבות לאחר כתיבתם . מסיבות אלו ואחרות ישנה מגמה מינימליסטית במחקר ונושא דגלה הוא משה תסמן , אשר קבע בספרו כי יש להימנע מתיאור ביוגרפיה אינטלקטואלית של הבעש"ט , ולכל היותר ניתן לנסות לברר כיצד הוא הובן ופורש .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן