פרק ג התפיסה האימננטית בראשית החסידות

פרק ג התפיסה האימננטית בראשית החסידות בניסיון לשרטט קווים לדמותה של האימננציה בחסידות יש לזכור את מאפייניו של החומר המשמש בסיס לניתוח . רוב הטקסטים החסידיים שעליהם מתבסס הדיון הם דרשות , אשר נקודת המוצא שלהן היא בדרך כלל פסוק מפרשת השבוע או ממקור תנ"כי כלשהו , ולעתים מספרות חז"ל . הדרשה מתפתחת על פי רוב באופן אסוציאטיבי ואינה מצטיינת במכניות יתרה , ועל אחת כמה וכמה שאינה דנה בסוגיות תאולוגיות בצורה שיטתית . עניין זה , האמור בדרשות ובחומר ההגותי , חל בתוקף רב יותר באשר לחומר הסיפורי , הנותן אף הוא ביטוי בדרך של פרגמנטים או דימויים לתפיסת 1 האלוהות , ואשר ישמש אף הוא חומר גלם בניתוח שלהלן . באופן כללי לא נמצא בחסידות , אלא אצל ר' שניאור זלמן מליאדי , שהגותו אינה נכללת בספר זה , ניסוח בהיר ומסודר של תורת האלוהות , ועל כן יש צורך לזהות בתוך הדרשות התבטאויות שונות בהתייחס למגוון המוטיבים של התפיסה האימננטית בחסידות . כמו כן , גם כאשר יש התייחסות לאספקט זה או אחר של האלוהות וזיקתה לעולם , הדברים מנוסחים לעתים קרובות לא באמירות אונטולוגיות תאורטיות , כי אם כתביעה המופנית לאדם בנוגע לאמונה שעל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן