6. התפיסה האימננטית: מוטיבים מרכזיים

. 6 התפיסה האימננטית : מוטיבים מרכזיים מתוך סבך הדעות והמבנים הרעיוניים שהוצגו בסעיפים הקודמים נציע סיכום של הדברים תוך עמידה על מוטיבים מרכזיים וסוגיות עיקריות בשאלת האימננציה האלוהית : סוגיית הפרסונליות הכרוכה ברצון האלוהי כביטוי לאי תלותו ונבדלותו של האל , או כביטוי לנוכחותו ומעורבותו . אותה שאלה מופיעה בגלגולים שונים החל בספרות המקרא , דרך חז"ל וכלה בספרות הקבלית , ובזו האחרונה הפרסונליות המיוחסת לאין סוף עשויה לבטא את זיקתו להוויה ומעורבותו בה , או דווקא להדגיש שההאצלה אינה נביעה ממילאית , ובכך לשמר את הפער היסודי בין מקור ההוויות הפועל ברצונו לבין ההוויות הנפעלות . גישה אפשרית נוספת היא הימנעות מייחוס פרסונליות לאין סוף , ושימור מאפיין זה דרך הספירות . שאלת הרצון חלה גם על האדם עצמו , שכן אם הרצון האלוהי חודר בכל ההוויה , ייתכן שאין לאדם עצמאות פרסונלית ממשית הכוללת חופש בחירה ופעולה , כלומר ייתכן שאימננטיזם קיצוני גורר דטרמיניזם ושלילת הרצון האנושי . סוגיית התיווך : כבר בספרות המקרא ואצל חז"ל עולה השקפה הרואה בשכינה או במלאכים ביטוי לטרנסצנדנציה של האל עצמו השולח את מתווכיו לעול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן