5. אימננציה בתורה ובלשון

אין זה מפקיע את הריאליות של התהליכים ואינו הופך את הצמצום למליצה . " בהבנה זו נדמה , כי אף שהכותבת מבחינה בין הקבלה הקורדובריאנית ללוריאנית בעניין הנומינליזם או הראליזם של התהליכים באלוהות , הרי שמצד משמעות הדברים בסופו של דבר לעניין מידת האימננציה והטרנסצנדנציה של האלוהות היא מקרבת את עמדותיהם של השניים , ומזהה גם אצל האר"י סתירה פנימית שהיא ממהותו של האין סוף , באשר הוא בעת ובעונה אחת טרנסצנדנטי ומקיים פער הכרחי בינו לבין היש הנאצל ממנו , וכן אימננטי בעצמותו הנוכחת ללא תיווך בכל ההוויה . טענה זו בדבר משמעות האין סוף כאיךסופיות יכולתו להופיע באופנים שונים שבה ותפסה מקום משמעותי בדיון בתפיסת האימננציה בהגות החסידית . . 5 אימננציה בתורה ובלשון נקודה אחרונה שיש להתעכב עליה במסגרת הצעת היבטים שונים של הרעיון האימננטי לפני החסידות היא סוגיית האימננציה האלוהית בתורה ובאותיותיה . החל מראשית הקבלה ישנה הנחה בסיסית באשר לעובדה , שהתורה היא יותר מאשר הרובד הגלוי שבו דנה בדרך כלל הספרות התלמודית , ושהלשון העברית היא יותר מאשר כלי הסכמי לתקשורת בין בני אדם . גרשם שלום כותב בעניין זה כי "התהליך שת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן