4. קבלת האר"י

קורדובירו מנסה לטשטש את כל הגבולות בהוויה ובמקביל לשמר את כולם . התאולוגיה שלו היא למעשה לגיטימציה לקיומן של כל התאולוגיות הקבליות ( ואף אחרות אולי ) שקדמו לו תחת קורת גג אחת , באופן שאינו מאפשר ליישב את הסתירות ביניהן , אולי מכיוון שהן דנות במה שמעל ומעבר לחוק הסתירה , שהוא הנחה כה בסיסית בחשיבה האנושית , אך הנחה ותו לא . הארכתי במקצת בתיאור עיקרי התפיסה האימננטית במשנתו של ר' משה קורדובירו , משום שנראה שיש בה חשיבות רבה כרקע להבנת הפנומנולוגיה והשורשים ההיסטוריים של הרעיון האימננטי בהופעותיו השונות בחיבורים החסידיים , שיידונו בהמשך . . 4 קבלת האר"י בהגותו של האר"י , ר' יצחק לוריא , מי שהיה תלמידו של ר' משה קורדובירו , ואשר פיתח תורה קבלית עצמאית שהיוותה פרק חדש בתולדות הקבלה , עולה מוטיב חדש ישן שהוא ציר מרכזי בתורת האלוהות המעובה והמפורטת של האר"י : רעיון הצמצום . רעיון זה הופיע לפני הקבלה הלוריאנית , החל בפירוש ספר יצירה לרמב"ן ובכתבים נוספים , אך נזנח בזוהר ובחיבורים הקרובים אליו וכן בקבלה האקסטטית ובקרב תלמידי הרמב"ן ותלמידיהם . אצל ר' משה קורדובירו אמנם חוזר הצמצום , אבל בצורה ד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן