פרק ב שורשיה של התפיסה האימננטית בהגות היהודית

פרק ב שורשיה של התפיסה האימננטית בהגות היהודית כדי לאפיין במידת האפשר את היסודות המרכיבים את התפיסה האימננטית החסידית , יסודות שיש בהם כאלו התואמים את רכיבי המונחים "פנתאיזם" ו"פנאנתאיזם" כפי שנותחו לעיל , ויש בהם העולים מתוך ההגות החסידית באופן עצמי ואינם משתלבים עם הניסוחים או עם צורת החשיבה של הפילוסופיה המערבית , יש ללכת לשורשיה ההיסטוריים של תורת האלוהות החסידית . מבט כרונולוגי אנכי זה עשוי לסייע בפרידה פנומנולוגיה אופקית של מערכת הצירים , שבמסגרתה יתקיים הדיון בתאולוגיה של הוגים חסידיים שונים ובקשר שבינה לבין ההנהגה המעשית העולה מכתביהם . מטרת פרק זה אינה להציע מחקר מקיף של תורות האלוהות בהיסטוריה היהודית , מחקר שהוא עניין לספרות שלמה . כמו כן , לאור המסקנות דלעיל קשה עד בלתי אפשרי למקד את הדיון בהיסטוריה של הפנתאיזם או הפנאנתאיזם ביהדות , מאחר שברוב המקרים קיימת מחלוקת באשר לשימוש במונחים אלו ובאשר למובנם . אי לכך מגמת סעיף זה מצטמצמת לכדי פרישה חלקית של מוטיבים ומגמות שונות החל במקרא , דרך ספרות חז"ל , וכלה בספרות הפילוסופית והקבלית , אשר דומה כי יש בהם כדי לשפוך אור על הרעיונו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן