2. הגדרת החסידות כפנתאיזם או כפנאנתאיזם

ההתנהגות הדתית . זאת משום שחוקרים רבים ייחסו לחסידות פנתאיזם או פנאנתאיזם , בעוד אחרים מחו בתוקף על כל קשר בין ההגות החסידית לבין רעיונות אלו , בשעה שכל אחד מהם התייחס למונחים שהשתמש בהם כבעלי משמעות מסוימת ומוגדרת , וברורה מאליה . לאור האמור לעיל נראה כי אין שום אפשרות לקבוע האם החסידות פנתאיסטית , פנאנתאיסטית , אימננטיסטית וכדומה , שכן ההגדרות הללו אינן מנהירות דבר . עלינו לשוב למקורות הראשוניים ולחלץ מתוכם התייחסויות לאימננציה ולטרנסצנדנציה ( על משמעויותיהן השונות , ( לדטרמיניזם , למוניזם , לאקוסמיזם , לפרסונליות וכר , ועל סמך התייחסויות אלו לבנות הגדרות או לפרוש מפה שתאפשר ניתוח משמעותי של הקשר בין תפיסת האלוהות , על רכיביה השונים , להתנהגות הדתית בכלל ולרעיון העבודה בגשמיות בפרט . לא מן הנמנע שהניתוח המדוקדק יוביל לקריטריונים שונים או נוספים שלא נמצאו אצל חוקרי הפילוסופיה היוונית , שפינתה , הגל , המיסטיקנים הנוצרים ואחרים , ואשר אינם כלולים ב"איזמים" לעיל , בהיותם ניזונים ממקורות אחרים . מהלך כגון זה ניכר אצל הרטשורן 11 הוא הציג קלסיפיקציה כה מדויקת ולכאורה כה מקיפה באנציקלופדיה ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן