1. פנתאיזם ופנאנתאיזם : ניתוח מושגי

1 . פנתאיזם ופנאנתאיזם : ניתוח מושגי " פנתאיזם" ו"פנאנתאיזם" הם מונחים חדשים יחסית . את המונח פנתאיזם טבע הוגה אנגלי בשם ג'ון טולנד ;( 1722-1670 John Toland ) מובנו המילולי : "הכול אלוהות" 7 rav ) ביוונית "הכול 066 $ , " "אל , ( " כלומר "העולם הוא אלוהות . " את המונח פנאנתאיזם טבע הפילוסוף הגרמני קרויזה , ( 1832-1781 , K . F . Krause ) תלמיד של הגל ושל פיכטה . ev ביוונית פירושו "בתוך , " ומובנו של המונח הוא אפוא "הכול באלוהות . " קרויזה ראה באלוהות אורגניזם נעלה שמכיל את כל האורגניזמים הנמוכים ממנו , ומכיל אף יותר מהם . לשני ההוגים הללו לא הייתה השפעה רבה מעבר לטביעת המונחים ' . ייתכן שמסיבה זו הפכו המונחים עצמאיים למדי ובלתי מחויבים להקשר ראשוני , מה שגרם להוגים ולחוקרים להשתמש בהם באופנים רבים וסותרים עד כי לעתים יותר משההגדרה מבהירה היא מטשטשת ומערפלת . תחילה ייבחנו פה מספר הגדרות שניתנו לפנתאיזם ולפנאנתאיזם . מטבע הדברים , הפילוסופים והתאולוגים עצמם לא השתמשו במונחים מגדירים אלו כדי לאפיין את משנתם , ורק לאחר זמן ייחסו להם תלמידיהם , מתנגדיהם או חוקריהם הגדרות אלו ואחרות . על פי רו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן