פרק א פנתאיזם ופנאנתאיזם

פרק א פנתאיזםו פנאנתאיזם פנתאיסטיות שונות לאורך ההיסטוריה של המחשבה . בפועל מציע ספר זה תפיסה חדשה , שלפיה הפנתאיזם הוא דת לעצמה , המכחישה את התאיזם ואת הדתות 3 התאיסטיות , דת בעלת פרקטיקות נבדלות משלה , שקשה לבחון אותה , את מושגיה , מטרותיה והנהגותיה בקנה המידה התאיסטי . הפנאנתאיזם , לשיטתו של לוין , אינו קיים למעשה , שכן הוא יצור כלאיים חסר חשיבות , מעין שילוב שגוי מבחינה פילוסופית של תפיסות והנהגות תאיסטיות עם פנתאיסטיות . לוין מציע מספר מודלים של פנתאיזם , המרכזיים שבהם הם המודל הנטורליסטי והמודל העצמותי . המודל הנטורליסטי הוא הנפוץ ביותר היסטורית ( וגם זה הראוי 4 בעיני הכותב . ( לפי מודל זה ישנם כוחות או עקרונות המאחדים את כל ההוויה . כוחות אלו הם אימננטיים ושולטים מבפנים ולא מבחוץ , וכמו כן אין הבחנה בין גורמים טבעיים לעל טבעיים ( שכן אין "על . ( " כאשר מדובר על עיקרון מאחד , על פי רוב הכוונה למוסריות , צדק , אהבה וכדומה , והכוחות או העקרונות המאחדים נתפסים כטובים בפני עצמם או ככאלו שנגזר מהם שיפוט ערכי . המודל העצמותי , לעומת זאת , מדבר על אחדות של עצמות . על פי אפשרות אחת הכוונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן