בכל דרכיך דעהו תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות

פרשנות ותרבות צ . / > 9 > ד הוצאת אוניברסיטת בר-אילן סדרת דרשנות ותרבות קרל יא 90 ר 0 מהעצמיות אל ההוויה רוני מירון , תשס"ו ןי ^ י ^[ צילום בעקבות ולטר בנימין אריאלה אזולאי , תשכרו מגילת סתרים חזונו המריתי הסודי של ר ' נחמן מבר 0 לב צבי מרק , תש " 0 ו המאה של המונאדות המטפיזיקה של ל"בכ"ץ והמודרניות של המאה העשרים רחל אלבק-גדרון , תש " 0 ז משנתו של הרב עובדיה יו 0 ף בעידן עול תמורות תקר ההלכה וביקורת תרבות אריאל & יקאר , תשכרז מוריס מרלו-קונטי ותתיטך הסביבתי שלומית תמרי , תשס"רו  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן