אברהם שפירא בין נוף הולדת לנוף מולדת: התערותם של ש"ה ברגמן וג' שלום בארץ־ישראל

אברהם שפירא בין נוף הולדת לנוף מולדת : התערותם של ש"ה ברגמן וגי שלום בארץ ישראל שאלת ארץ ישראל אינה נושא תאולוגי , פילוסופי או מיסטי במסכתות כתביהם של שמואל הוגו ברגמן ושל גרשם שלום . הזיקות העמוקות והמחייבות של כל אחד מהם לארץ ישראל היו קודם כל זיקות קיומיות שהביאו להכרעותיהם לעלות ארצה ושעיצבו את הביוגרפיות הארץ ישראליות שלהם עד אחרית ימיהם . ממד אישי קיומי זה , שהמאמר המוצע כאן מוקדש לו , נשזר באמונתם הציונית , מהדהד בהארותיהם למהות הגלות והגולה ושרוי בתשתית תחומים במפעליהם ההגותיים והמחקריים . אמנם שלום זיכה אותנו בספר אוטוביוגרפי וכינה אותו ( בכותרת המשנה שלו ) ' זכרונות נעורים . ' ספרו 'מברלין לירושלים' נכתב תחילה בשפה הגרמנית והנוסח הגרמני שונה מן הנוסח העברי , שהורחב והועשר עד כדי הכפלת היקפו . אם נכונה 1 ג' שלום , 'לאינגבוךג באכמאן , לאחר ביקורה בגטו של רומא' , ( 1967 ) תרגם ש' זנדבנק , ה' ישורון ( עורכת , ( חדרים , 2 . ( 1984 ) 4 ע' זוסמן , 'ראשית אחרת' , ( 1925 ) שירים , תל אביב תשכ"ח . הנחתו של אלכסנדר אלטמן , ולפיה 'אכן ישמש ספר זה מפתח לאישיותו ולאופיו של האיש [ שלום ' [ ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי