ישראל קולת ארץ־ישראל במחשבת תנועת העבודה

ישראל קולת ארץ ישראל במחשבת תנועת העבודה נא ] בעיצוב העמדה הרעיונית של תנועת העבודה לארץ ישראל לא הוקנה לארץ ישראל מלכתחילה מעמד מוחלט , לא מהיותה ארץ הקודש וגם לא מגלגולה למולדת לאומית . היא הועמדה במבחן מול מערכת של ערכים לאומיים ומול חלופות של קיום לאומי ושל טריטוריות אחרות העשויות לענות טוב יותר על הצרכים של העם . אולם גם אם לא הייתה נאמנות מוחלטת מלכתחילה היא נוצרה לאחר מבחנים רעיוניים ואישיים . גם לנאמנות המוחלטת היו פנים שונות שבאו לידי ביטוי במפורש ובמשתמע בוויכוחים שהתחוללו בתנועה גם לאחר שהדבקות בארץ ישראל לא הוטלה בספק . העמדות הרעיוניות של אנשי תנועת העבודה נקבעו לא רק בתוקף התפתחות אימננטית אלא גם בהשפעת גורמים מתנגדים לציתות שתנועת העבודה הציונית התעמתה אתם כמו סוציאליסטים יהודים וסוציאליסטים לא יהודים שערערו על הראליות של הפתרון מבחינת העם היהודי או על ערכו מנקודת הראות של סולידריות מעמדית בין לאומית . כאשר מדובר בעמדת תנועת העבודה ההיסטורית לארץ ישראל יש גם לתת את הדעת על כך שהתנועה הייתה תנועה חברתית , חינוכית ופוליטית . היא הייתה צריכה למצוא את היחס הנאות בין נאמנויות...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי