חמוטל בר־יוסף קדושת הארץ בשירה הארץ־ישראלית בתקופת העלייה השלישית: הרהורים וקריאה בשלושה שירים

חמוטל בר יוסף קדושת הארץ בשירה הארץ ישראלית בתקופת העלייה השלישית : הרהורים וקריאה בשלושה שירים נא ] המחקר העכשווי של הציונות החילונית נוטה להתרכז במאבקי כוח פוליטיים ובאינטרסים כיתתיים . גם מניעים אידאולוגיים מתפרשים בדרך כלל כביטוי של מניפולציות כוחניות . דומה שקשה כיום , בתקופה של חשיבה פוליטית על מהלכי ההיסטוריה , לשחזר את ההיבט הרוחני אמונתי בעולמה של הציונות הארץ ישראלית , ולהעריך נכונה את משקלו במערכת הכוחות שפעלו במציאות ההיא . יתר על כן , התגבשותן של קבוצות פוליטיות שבבסיסן אמונות שונות יוצרת מצב שבו ההיכרות בין קבוצות אלה מתרחשת רק במישור החיצוני , הפוליטי , ואילו מישור האמונות — שלעתים יש בו יסודות מגשרים — נשאר סמוי מן העין . הספרות העברית , ובמיוחד השירה , היא המקום העיקרי שבו אפשר למצוא ביטוי לרוח ולאמונות של הציונות החילונית , ולפיכך ההיכרות עמה חיונית למי שמבקש לבנות גשר בין התרבות החילונית לתרבות הדתית בישראל . מי שמבקש לעמוד על ההשקפות , האמונות והלכי הרוח שהנחו את הציונות בתקופה שבין מהפכת אוקטובר למלחמת העצמאות יפנה אל השירה הארץ ישראלית . השירה , יותר מכל סוג אחר ש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי