משה חלמיש מקורות קבליים וחסידיים ב'בלבב ימים' לש"י עגנון

משה חלמיש מקורות קבליים וחסידיים ב'בלבב ימים' לש"י עגנון נא ] לא יהא בכך שום חידוש אם אומר שש"י עגנון בן בית היה בהיכל המקורות הרבניים , ובכללם בעולם הקבלה והחסידות . ייחודו של עגנון היה בין היתר בנופך שהוסיף לעובדות , ונופך זה טעון מוטיבים מרחבי הספרות היהודית , המשמשים אבני 1 בניין לחשיבתו וליצירתו ואבני שפה לסגנונו . דומה כי ביצירה 'בלבב ימים' — מלכתחילה מתרחש מעשה הסיפור בחברה חסידית , כך שצפויים היינו לפגוש אישים , ערכים ומוטיבים חסידיים — מופיעים מוטיבים קבליים וחסידיים ביתר שאת תוך כדי התרקמות העלילה . והנה , שמואל ורסס , שניתח במאמר נפלא את המקורות לסיפור 'בלבב ימים' 2 ואת שיטות עיצובם , לא ציין את המקורות הקבליים והחסידיים ששימשו מצע 3 נוסף וחשוב לסיפור , פרט לתוספת קטנה המתייחסת למוטיב המטפחת , המצוי גם בסיפור על הבעש"ט , ושאף עגנון עצמו נזקק לו בסיפור אחר , ופרט לסיפורי מסע שנשוב להזכירם בהמשך . בבקעה שמצאתי כאן אני מבקש להתגדר קמעא ולהפנות את תשומת הלב למוטיבים קבליים וחסידיים שהשתמש בהם הסופר בסיפורנו , וביד רחבה . תחילה אמנה כרוכל את הרעיונות ואת הביטויים השאולים מן הקבלה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי