אבנר הולצמן בסימן הפרדוקס: ברדיצ'בסקי, ברנר וארץ־ישראל בימי העלייה השנייה

אבנר הולצמן בסימן הפרדוקס : ברדיצ'בסקי , בתר וארץ ישראל בימי העלייה השנייה בשנת 1912 הופיע בוורשה , לאחר חבלי לידה ממושכים , קובץ ספרותי בשם 'העברי 1 החדש' בעריכתו של יעקב כהן . מאז תחילת המאה העשרים נודע כהן כמשורר וכאיש תרבות פעלתן בעל השקפות לאומיות נלהבות , ועסק ללא לאות בהקמתן של אגודות והסתדרויות להפצת הלשון העברית והדיבור העברי , וזאת כחלק מן 2 השיח המסועף על תכניה התרבותיים המעשיים של המהפכה הציונית . בפרוספקטים שקדמו להופעת הקובץ נכתב בין השאר : 'העברי החדש יהיה לאורגן של התחיה הלאומית העומד ונלחם עם הגלות ורוח הגלות , ' וכן : 'העברי החדש יפנה מקום חשוב לשאלות ארץ ישראל והלשון העברית , שתי צורות התחיה העיקריות של 3 האומה . ' הקובץ עצמו נפתח במניפסט נלהב , המצייר את דיוקנו של העברי החדש עצמו , שהוא מעין פרסוניפיקציה סמלית מרוכזת של התחייה הלאומית העתידית על אדמת ארץ ישראל . אותו עברי חדש , לפי כהן , מייצג מטמורפוזה גנטית מוחלטת של היהודי הגלותי , מין חדש של אדם במראהו ובתכונותיו : 'אכן נהדר יהיה מראה העברי החדש בדרכו קוממיות על אדמת אבותיו ושמי אלהי התחיה הרעננים והטהורים על רא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי