יהוידע עמיר ארץ, טבע ואדם: ההשתרשות בנופה של ארץ־ישראל על פי משנתו של אהרון דוד גורדון

יהוידע עמיר ארץ , טבע ואדם : ההשתרשות בנופה של ארץ ישראל על פי משנתו של אהרון דוד גורדון באנו לארץ ישראל להחיות את העם ואת הארץ . אבל העקר הוא העם . תחית העם קודמת לגאולת הארץ . אנחנו מעמידים את הכל על העם [ ... ] העקר הוא כח עצמנו , כח העם , רצון העם , מרצו ומסירות נפשו של העם . ארץ ישראל היא ארץ העם , והוא צריך להחיותה ולחדש 1 את זכותו עליה בעבודה , ביצירה , בחיים . מבוא הגותו של אהרון דוד גורדון ( 1922-1856 ) אחוזה כולה בארץ ישראל ובמפעל התחייה הציוני כפי שהוא ניבט מזווית הראייה של העלייה השנייה . גורדון מתייחד מבין הוגים היהודיים המודרניים בכך שכל כתיבתו ההגותית היא פרי שנות חייו בארץ ופרי הניסיון לבנות כאן את חייו ואת חיי הציבור אליו היה שייך , ושכמעט כולה כוונה ? ליושבי pKn הזאת ולשאלותיהם הקיומיות . הוא לא היה הוגה 'מקצועי' כתיבתו משמשת תמיד מעין 'עזר כנגד' עבודתו הפיזית ומעורבותו הממשית בחיי העבודה והיצירה של חבריו . היא מכוונת כל כולה להתמודדות עם השאלות הרעיוניות , החברתיות והפוליטיות שחקשר זה מעלה . הוא ממעט לכתוב שלא תוך התייחסות לשאלה קונקרטית העולה מן המציאות המתפתחת בארץ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי