זאב הרוי הרב ריינס על מצוות יישוב ארץ־ישראל

זאב הררי הרב ריינס על מצוות יישוב ארץ ישראל הדיון העיקרי של הרב יצחק יעקב ריינס ( 1915-1839 ) במצוות יישוב ארץ ישראל נמצא בשער ד של ספרו 'אור חדש על ציון , ' ספר מופת של הציונות הדתית , שיצא 1 לאור בשנת תרס"ב , היא השנה שנוסדה בה תנועת 'המזרחי' בהנהגתו . דיון מתומצת מקביל נמצא בערך 'כיבוש הארץ' בספרו 'ספר הערכים , ' שיצא לאור לאחר מותו 2 בשנת תרפ"ו בעריכת בנו . הוא מפתח בדיונים אלה את שיטת הרמב"ן , הריב"ש ca שמואל מוהליבר , ( 1898-1824 ) מורו המובהק בענייני חיבת ציון . הרמב"ן , בתוספותיו לספר המצוות לרמב"ם , מצוות עשה ד , פוסק כי יישוב ארץ ישראל הוא מצוות עשה מדאורייתא הנוהגת גם בזמן הזה , 'שנצטווינו לרשת את הארץ [ ... ] ולא נעזובה ביד זולתנו מן האומות או לשממה . ' הוא לומד את המצווה מן הכתוב 'והורשתם את הארץ וישבתם בה , כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה , והתנחלתם את הארץ' ( במדבר לג ז ץ בהמשך דבריו הוא דן בכיבוש ארץ ישראל , ש'הרי נצטווינו בכיבוש בכל הדורות , ' ומסיים במאמר חז"ל : 'ישיבת ארץ ישראל 3 שקולה כנגד כל המצוות ( ספרי דברים , פ . ( הריב"ש , בשאלות ותשובות שלו , סימן קא , פוסק עם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי