יוסף שלמון ארץ־ישראל בהגותו של י"מ פינס

יוסף שלמון ארץ ישראל בהגותו של י"מ פינס יחיאל מיכל פינס היה ההוגה הציוני דתי הראשון שהייתה לו משנה ציונית מודרנית . מוצאו מהעיירה רוזינוי שבפלך גרודנה , בתחום התרבות היהודית ליטאית . היהדות הליטאית עמדה במוקד ההתעוררות הלאומית היהודית במזרח אירופה בכלל והציונית הדתית בפרט . מה הוא שעשה יהדות זו לנושאת דגל הלאומיות היהודית במזרח אירופה ? במחקר כבר הושם לב לאינטנסיביות הרעיונית והחברתית של מגזר זה בחברה היהודית , ששימש ערש ללידתם של הזרמים העיקריים בהיסטוריה היהודית המודרנית על גוניהם השונים . אולם דיון ספציפי בהתעוררות הלאומית בקרב יהדות זו לא התקיים עד היום . עליית הפרושים , תלמידי הגאון מווילנה , לארץ ישראל מראשית המאה התשע עשרה , אשר ביססה את היישוב היהודי האשכנזי בארץ , הניחה יסוד לקשר רצוף 1 בין יהודי ליטא לבין היישוב בארץ ישראל . בדיקת הרקע המשפחתי של העולים לארץ בקרב 'היישוב הישן' ואחר כך בקרב 'היישוב החדש' מגלה קשרים משפחתיים קודמים שיצרו זיקה רציפה של העולים לארצות מוצאם . זיקתם המיוחדת של יהודי ליטא לארץ ישראל באה לביטוי בטיב העולים הליטאים לארץ , עוד מהמחצית השנייה של המאה הש...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי