יוסף טובי מצוות יישוב ארץ־ישראל בכתבי ההגות והפרשנות של חכמי צפון אפריקה

יוסף טובי מצוות יישוב ארץ ישראל בכתבי ההגות והפרשנות של חכמי צפון אפריקה מבוא כמו ברוב קהילות ישראל , לא הייתה מצוות יישוב ארץ ישראל נושא לדיון מעמיק בכתביהם של חכמי צפון אפריקה בימי הביניים . דומה כי שאלה זו כנושא להתייחסות רעיונית הגותית לא נתעוררה בספרות ישראל אלא במהלך המחצית הראשונה של המאה התשע עשרה בעקבות פעילותם של ר' יהודה ביבאס ור' יהודה חי אלקלעי , והם עצמם היו מושפעים מהלכי רוח בקרב חוגים פרוטסטנטיים באנגליה . זאת כמובן לבד מכתבי ר' יהודה הלוי , ספר הכוזרי וכן שירי ציון שכתב בשנות השלושים למאה השתים עשרה , וממצווה ד בהשגות הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם , ובה הביע נחרצות את החיוב לא רק ליישב את ארץ ישראל אלא אף לכבשה מידי העמים . אף יש לציין את הדיונים ההלכתיים הנובעים מדברי המשנה והגמרא במסכת כתובות דפים קי-קיא בעניין כתובת אישה שאינה מוכנה לעלות עם בעלה לארץ ישראל , כאשר ר' חיים הכהן , מבעלי התוספות בגרמניה , מביע דעתו שמצוות יישוב ארץ ישראל אינה מחייבת ב'זמן הזה' ( לאחר חורבן הבית , ( וזאת מנימוקים מעשיים שונים ולא אידאולוגיים . וכידוע ביקשו חוקרים שונים , לפחות בצדק מסוים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי