דוד סורוצקין בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה: הרבי מסטמר והאסכולה האורתודוקסית הרדיקלית

דוד סורוצקין בניין ארץ של מטה וחורבן ארץ של מעלה : 1 הרבי מסטמר והאסכולה האורתודוקסית הרדיקלית ר' יואל טייטלבוים , הרבי מסטמר , הוא מהדמויות החשובות ביותר במחשבה היהודית במאה העשרים ומגדולי המבקרים שהצמיחה האורתודוקסייה היהודית במאתיים השנים האחרונות . ספרו הפולמוסי הגדול 'ויואל משה' אינו רק התמודדות מרתקת עם שאלת הציונות אלא גם ביקורת שיטתית , יסודית ונוקבת של מכלול המרכיבים התאולוגיים וההיסטוריים התומכים בתמונת עולמה . לפי הבנתי מסמך חשוב ומורכב זה מכיל דיונים הלכתיים פרטניים , חידושים דרשניים , אפיונים היסטוריים ותאולוגיים פוליטיים , טיפולוגיה חברתית , תפיסת שפה , תפיסת זמן ותפיסה אפוקליפטית אשר לפרקים נעים במסלולים נפרדים ולפרקים משתלבים יחדיו . המוטיבציות הביקורתיות העצומות של הרבי מסטמר הביאוהו לחשוף את מרבית האופנים שבהם תורגמו רכיבים מההיסטוריה היהודית ומתמונת העולם התאולוגית שלה לכדי 'קליפה' המחפה על 'תוך' גדוש באינטרסים לאומיים . דומני שכל המתעניין בשאלות של ביקורת הלאומיות היהודית , הדתית כמו החילונית , שוב אינו יכול להתעלם משפע התוכנות שהציע מחבר 'ויואל משה' כבר לפני כיובל ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי