שלום רצבי ארץ־ישראל בהגותו של הראשון לציון הרב בן־ציון מאיר חי עזיאל

שלום רצבי ארץ ישראל בהגותו של הראשון לציון הרב בן ציון מאיר חי עזיאל מבוא ארץ ישראל , שהרב בן ציון מאיר חי עזיאל נולד , גדל ונפטר בה , הייתה שרויה כבר מהעשורים האחרונים של המאה התשע עשרה בעיצומה של פעילות בנייה חברתית , יישובית ופוליטית . עם כיבושה של ארץ ישראל על ידי הבריטים בשנת 1917 היא הפכה גם לזירת מאבק מדיני בין ערבים ליהודים שחתרו לכונן בה בית לאומי . מאבק מדיני זה וחזון העתיד עוררו מצדם גם עימותים תרבותיים דתיים , חברתיים וכלכליים פנים יהודיים בשאלת אופיו של הבית הלאומי . ארץ ישראל הייתה אפוא ארץ קונקרטית מאוד , ארץ השרויה בעיצומה של תמורה בשל תהליכים תרבותיים , פוליטיים וחברתיים . בה בעת היא הייתה ארץ שנקשרו בה יעדים דתיים , תקוות משיחיות , ציפיות חברתיות ופוליטיות שהיו לעתים מנוגדים ואף עוינים אלה לאלה . טבעי הוא שיחסו של הרב עזיאל לארץ ישראל לא היה יכול להיות מנותק מפרשנותו לתמורות ולמאבקים שבעיצומם הייתה הארץ שרויה . הסיטואציה המיוחדת לארץ ישראל כמולדת במובן של ארץ היסטורית וקונקרטית , הממקדת שאיפות פוליטיות כמו הקמת בית לאומי , סוברניות יהודית וקיבוץ גלויות מזה , ומעמדה הד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי