בנימין בראון קדושת ארץ־ישראל בראי פולמוס השמיטה

בנימין בראון קדושת ארץ ישראל בראי פולמוס השמיטה על הקדושה באחת משיחות המוסר שלו ניסה ר' אברהם גרודז'נסקי , ( 1941-1882 ) המשגיח מסלובודקה , להמחיש לתלמידיו את אופייה האי רציונלי של ההלכה . לשם כך הוא הלך ומנה את סדרי הש"ס והראה כיצד ביסוד כל אחד מהם מונחים מושגי יסוד שאינם ניתנים להבנה . בהגיעו לסדר קדשים הוא אמר : וכן סדר קדשים , הרבה חידושי תורה נאמרו בו , חידושים מלאים שכל וסברא חכמה וכשרון רב , גדרים חדשים , השוואות וחילוקים נפלאים , ויחד עם זה נעלם מעין כל מהותה של הקדושה . דבר נפלא הוא לראות את אי ההתאמה של הכלל להפרטים שבו : כל פרט מובן ומוסבר בהבנה נפלאה , הפרט הצדדי נאמרו בו סברות רבות , והכלל כולו אין לו שום מבוא בשכל האדם . מהו הענין של קדושה , ואיך נעשה דבר חול לקודש , ואיך נפקעת הקדושה ע"י 1 פדיון או השתמשות . כל הענין של קדושה — חק הוא . דברים אלה משקפים אולי התמודדות עם בעיה דומה לזו שעמד לפניה — בהקשר סוציו תרבותי שונה לחלוטין — בן זמנו של הרב גרודז'נסקי , רודולף אוטו . ( 1937-1869 ) ואולם במקום שאתה מוצא את קרבתם שם אתה מוצא את ריחוקם . אוטו , שביקש להתגבר על הבעיה באמ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי