פתח דבר

פתח דבר בשנת תרצ"ו ( 1936 ) כתב אחד מחשובי הרבנים בסלובקיה והונגריה , הרב יששכר שלמה טייכטל , דברי התרעה קשים ומרים מפני ההתיישבות החדשה בארץ ישראל ומפני כוחות הרע והטומאה המקננים בארץ בזמן הזה . הרב טייכטל ליקט מספרות ישראל לדורותיה את הדימויים העזים ביותר של האויב השטני , המיסטי , השוכן בתוככי ארץ הקודש ושל הארס המטפיזי שהוא מאיים להחדיר לגופם ולנפשם של יושביה , שכן לדבריו גלגל חוזר הוא בארץ . יהודי שלא הסיר את ערלת לבבו ולא בא אליה בקדושה ובטהרה מחזק את כוחות האופל הרוחשים בקרבה . וחוזר חלילה , כוחות דמוניים אלה שבים ומעמיקים את אחיזתם בו גופו , בעצם הווייתו ביתר שאת וביתר עוז . אשר על כן מה שנראה לעין בשר בתחייה פיזית ועלייה לארץ ישראל אינו אלא מוות מטפיזי וסילוק השכינה מישראל ומארץ ישראל . 'ארץ אוכלת יושביה היא , מכלה [ את ] הרוצים לישב בה בשלוה ובתוקף לאכול פירותיה לבד [ לפי השל"ה ] [ ... ] שהטומאה נכנסת בפירותיה והם נעשים לקוצים בגופם של ישראל . על כן נאמר : ] " מלחמה לה' בעמלק ] מדר דר , " [ כתיב ] חסר , מלשון קוץ ודרדר תצמיח , כי זהו עיקר מעשה עמלק , לטמא את הארץ ולעשות פירותי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי