הערות

הערות 1 בךגוריון בוועדה המדינית של הקונגרס הציוני הכ"א בג'נבה , ישיבה ראשונה , , 21 / 8 / 1939 אצ"מ , 2 . S-5 / 1716 תזכיר בשם "לבחינת כוחנו הצבאי , " הוגש במרס 1939 למרכז מפא"י על ידי אלעזר ( לסיד ( . גלילי ואליעזר ליבנשטיין ( ליבנה , ( ספר תולדות ההגנה ( להלן : ס ת '' ה , ( ב , חלק שלישי , עמ' 3 . 1387-1381 ראה י' גלבר , ספר תולדות ההתנדבות , כרך א : ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית 1942-1939 ( ירושלים , , ( 1979 עמ' 54 ואילך . 4 תזכירו של וינגייט , מיום , 26 / 9 / 1939 אצ"מ , 5 . Z-4 / 15131 ראה על כך ביתר פירוט אצל י' גלבר , "צבא סדיר מול מחתרת — הקמת הכוח הצבאי של היישוב במלחמת העולם השנייה , " קתדרה , 13 ( אוקטובר , ( 1979 עמ' 6 . 169-144 תרשומת של דב יוסף על הפגישה עם בארקר , , 29 / 8 / 1939 אצ"מ , 7 . S-25 / 6283 תזכיר , שנכתב ערב פרוץ המלחמה , ככל הנראה על-ידי אלעזר גלילי וליבנשטיין , את"ה , תיקי ישראל גלילי , 8 . 14 על הערכות הבריטים את מצב הביטחון בארץ בפרוס המלחמה ראה מברקו של בארקר למשרד המלחמה , , 6 / 9 / 1939 העתק ב P . R . O . F . O ., 371 / 23239 , ^ 6303 וכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן