" ימי אל־עלמיין" - קיץ 1942

" ימיאל עלמיין - " קיץ 1942 ב 26 במאי 1942 התחדשו קרבות התנועה בחזית לוב . אמנם רומל הצליח ליטול את היזמה ולתקוף ראשון , אולם עברו שבועיים עד שהצליח להשיג הכרעה ולהכות את המחנה השמיני בסדרה של קרבות שריון , בהם הובקע קו גזלה , נפלה ביר חכים , המחנה השמיני נסוג באי סדר לעבר הגבול המצרי וטוברוק לא הספיקה להתארגן למצור נוסף ונפלה בידי הקורפוס האפריקני . רומל לא התמהמה ורדף אחרי המחנה השמיני בלי לתת לבריטים שהות להתארגן ולייצב קו הגנה חדש . שני נסיונות שלהם לייצב קו כזה — בגבול מצרים—לוב ובמרסה מטרוח — עלו בתוהו , מכיוון שהחלוץ הגרמני הגיע לשם תוך כדי נסיגת הכוחות הבריטיים . רק בקו ההגנה האחרון לפני אלכסנדריה—אל עלמיין הצליח אוקינלק לעצור את הנסיגה , להתארגן להגנה ולבלום את הקורפוס האפריקני בסדרה של קרבות שהתחוללו במדבר בשבוע הראשון של חודש יולי . 1942 על רקע ההתפתחויות המדאיגות במזרח התיכון , ניתח בלונדון צוות התכנון המשולב שליד ראשי המטות את המצב שנוצר ואת דרכי הפעולה האפשריות של הבריטים בעתיד . מסקנותיו של הצוות היו , כי אם לא יהיה ניתן עוד להחזיק מעמד במדבר המערבי , "דאגתנו הראשונה צ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן