תכנון ההגנה על סוריה וארץ־ישראל

תכנון ההגנה על סוריה וארץ ישראל בקיץ 1941 שוב התרחקה המלחמה מגבולות ארץ ישראל . בים התיכון , נעצרו הגרמנים באי כרתים , ומחמת האבירות הכבדות שסבלו צנחניהם בהתקפה על האי , הם זנחו כל מחשבה על מבצע מוצנח מונחת נוסף מעין זה . במדבר המערבי נבלם הקורפוס האפריקני של רומל במבצע "גרזן קרב" ביוני , 1941 אף כי נסיון ההתחברות במבצע זה אל טוברוק הנצורה נכשל . בסתיו 1941 שבו הבריטים ותקפו במדבר , והפעם הדפו את רומל עד לגבול שבין קירנייקה לטריפוליטניה . אמנם הם נסוגו בינואר 1942 מפני התקפת הנגד של הגרמנים והאיטלקים , אך הצליחו לייצב קו הגנה בין גזלה לביר חכים , ממערב לטוברוק . מצפון וממזרח לארץ ישראל רגעו הרוחות , עם השתלטותם של הבריטים על עירק בסוף מאי והשלמת כיבושה של סוריה ביולי . 1941 אף על-פי כן , לא חשו הבריטים כי אחיזתם במזרח התיכון איתנה . כשלונותיהם של הרוסים בקיץ 1941 עוררו אצלם חששות מפני פלישה של הצבא הגרמני למזרח התיכון מצפון : אם דרך הקווקז , לעבר מקורות הנפט בעירק ובמפרץ הפרסי במזרח , ולעבר תעלת סואץ במערב , ואם דרך תורכיה —בהסכמת התורכים או בלעדיה . לפיכך הם התחילו , מיד עם השלמת כיבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן