מקורות

מקורות אימונים הארכיון הציוני בירושלים — אצ"מ . ארכיון העבודה בתל אביב — אהע"ה . ארכיון הקיבוץ הדתי ביבנה — ארכיון הקבה"ד . ארכיון המכון לציונות דתית , אוניברסיטת בר אילן — אמצ"ד . ארכיון הצילומים של הקרן הקיימת לישראל , ירושלים . ארכיון השומר הצעיר , גבעת חביבה — ארכיון השומה"צ . ארכיון השומר , כפר גלעדי . ארכיון לתולדות גוש עציון בכפר עציון — אכ"ע . ארכיון משק משואות יצחק . ארכיון עיריית ירושלים . ארכיון מפות הקרן הקיימת לישראל , המחלקה לגיאוגרפיה , האוניברסיטה העברית בירושלים . ארכיון חברת "הימנותא , " ירושלים . ארכיון פרטי , מיכאל חזני , ירושלים . גנזך הציונות הדתית , מוסד הרב קוק , ירושלים — גה"ה . מגנזת הסוכנות , צריפין — מה"צ . תיקי מסמכי ורישומי הטאבו , משרדי הממונה על הרכוש הנטוש והממשלתי , בית אל . תיקי הנכסים , משרדי הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל , ירושלים . תיקי מחלקת הביטחון שבמועצה האזורית גוש עציון . עיתונים ועלונים אצלנו , בדי אלון , במחננו , בעולמנו , ברבדים , גושפנקא , דבר , הארץ , ההד , העולם , הצופה , זרעים , מעריב , משמר , נתיבה , על החומה , עלון משואות , עלונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן