היאחזות בעין אבו־זיד ובנחלין: רבדים, פברואר 1947 - נובמבר 1947

תרמה ( כפי שהניח ויץ , ( לזירוז המשא ומתן עם ערביי נחלץ לקראת ביצוע המפרוז . פנחס מרגלית שסיכם את פרשת המשא ומתן המייגע להשגת הסכם החליפין , כתב בעניין זה בין השאר : ... " באותו יום , כעבור שעות מספר אחרי שהקימו את הצריף , הופיעו מסיתים מהסביבה והסיתו את צעירי הכפר שיתנגדו בכוח לעלייה זו , אבל בהשפעת זקני הכפר ועמדתם התקיפה של אנשי הקיבוץ והמשטרה האנגלית והערבית שהיו מוכנים בעין צורים , לא נתנו לקטטה להתפשט . הפעולה הזאת וההתנגדות של המשטרה שעמדה לצדנו ויעצה להם להתפשר והתשובות השליליות של שלטונות המחוז לתת עזרתם לערבים , השפיעו על הערבים ונתן להם דחיפה להתחיל במו"מ עמנו " ... כזכור , בסוף אוגוסט נחתם הסכם החליפין . היאחזות בעין אבו זיד ובנחלין : רבדים , פברואר -1947נובמבר 1947 עם עליית הנקודה על אדמות עין אבו זיד נבנו במקום שני צריפים ושני אוהלים למגורים ולחדר אוכל , בית ביטחון של בטון , מקלחת , בתי שימוש , רפת ( לארבע פרות חולבות , ( לול ( למאתיים מטילות , ( מבנה פח לנגרייה ולמסגרייה , מחסני עץ ופח , אורווה , פרוונייה ומכון חשמל . כמו כן נבנה צריף אחד על חלקת המשאע שבשווכה . את בעיית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן