בנחלין המשאע אדמת על היאחזות ותכניות היאחזות ‭' 7 :‬ מס מפה