מכתב המרכז החקלאי של הפוהמ"ז לקק"ל בעניין התנגדותם לעליית השומר הצעיר סמוך ליישובי הקבה"ד