התנגדותו של המרכז החקלאי של הפוהמ"ז לעליית השומר־הצעיר ושינוי אתר העלייה

מזכירות השומר הצעיר קבעה שגרעין "צבר , " ששהה בהכשרה בבית זרע , יהיה המועמד לעלייה . ראשיתו של הגרעין בשנת 1945 עם איחוד בוגרי חברת הנוער הארץ ישראלית שהתחנכה בבית זרע עם חברי גדוד "נחשונים" מקן צפון של השומר הצעיר בתל אביב . בתחילת 1946 הצטרפו אליהם חברי תנועה מקנים אחרים בארץ ויחד התגייסו כולם לפלמ"ח ושירתו בהכשרה המגויסת בבית זרע . גילם הממוצע של החברים לא עלה על תשע עשרה שנה . את הרעיון לצרף את הגרעין לקיבוץ אחר העומד לעלות לביר זאבלה שבנגב דחה הגרעין , ששאף להיות קיבוץ עצמאי . ערב העלייה סיימו חברי הגרעין שלוש שנות הכשרה . בשל דחיפות העלייה נאלץ הגרעין לדלג על שלב ההכנה במושבה . על פי התכניות נועדו שלושים משישים חברי הגרעין לעלות לנחלין . העולים יתפרנסו מהכשרת קרקע ומייעור וכן יעסקו שבעה חודשים באימונים להשלמת הכשרתם הצבאית . תקציב העלייה צריך היה לכסות את ימי האימונים , ואת התשלום בעד הכשרת קרקע וייעור תשלם הקק"ל . התנגדותו של המרכז החקלאי של הפוהמ"ז לעליית השומר הצעיר ושינוי אתר העלייה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן