לחצי הקק"ל לעלייה וההיסוסים במוסדות

לחצי הקק " ל לעלייה וההיסוסים במוסדות כזכור , אף כי כבר ב 1941 נעשתה נעיצת הקנה של הקק"ל בנחלין , לא היה אפשר להיאחז במקום בשל הקושי למפרז את השטח , שכן כל מאמצי המפריז של הקק"ל 1 בשנים 1947-1941 לא עלו יפה . בשנים 1945- 1942 נכללה נחלין בתכניות השנתיות של המוסדות לעליות היאחזות , 2 שנועדו להשיג יעדים פוליטיים בהנחה שעד העלייה כבר יושלם המפרה . ואולם אי השלמת המפריז והחשש מפני סכסוך חריף עם הערבים , אם תהיה עלייה על אדמות המשאע , ביטלו את תכניות העלייה . בשלהי , 1946 זמן קצר לאחר היאחזות עין צורים בעין אבו זיד הגובלת בנחלין , הגיע יוסף ויץ למסקנה כי רק עלייה והיאחזות בשטחי המשאע שבנחלין יבהירו לערבים כי אין הקק"ל מוותרת על קרקעותיה ויניעו אותם 1 ראה הפרק הראשון , עמ' . 32-30 2 כזכור העלייה הראשונה לאזור נועדה להתבצע בנחלין . על תכניות לעליות בשנים שלאחר מכן ראה ויץ , ילמני , ב , עמ' , 364 יום ; 21 . 2 . 44 אצ"מ , תיק , S 15 / 4173 הצעת היאחזות בשנת תש"ד ; שם , תיק ג , S 53 / 891 הצעה לעליות חדשות , חתום בידי ויץ מיום < 1 . 9 . 45 שם , תיק , S 15 / 4173 הנחות מסכמות לפעולת עליות חדשות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן