6 המאמצים להיאחז בנחלין ותכניות להיאחזויות נוספות: היאחזות רבדים בעין אבו־זיד ובנחלין

6 המאמצים להיאחז בנחלין ותכניות להיאחזויות נוספות : היאחזות רבדים בעין אבו זיד ובנחלין להסכים למפרוז . ויץ גם חשש כי דחייה נוספת בעלייה עלולה בסופו של דבר להביא לידי השמטת הקרקעות מידי הקק"ל וכדבריו ... " עלייה 7 לנחלין היא ראשונה במעלה 3 כי כרוכה בה הצלת 3 , 000 דונם מאדמתנו " ... כדי לזרז את המפרוז , הוא גם התכוון לשלם לאחר העלייה לערביי נחלין סכומי כסף ניכרים . מטרתה של העלייה לנחלין היתה אפוא בראש ובראשונה להביא לתפיסתו של השטח ולמפרוזו כדי לאפשר את הרחבת 4 יישובו בעתיד . עיתויה המיידי של העלייה היה חשוב ביותר , שכן הובע חשש שאם זו תעוכב עד לאחר רדת הגשמים , יחלו הערבים בזריעת הקרקע ויהיה צורך לדחות את העלייה בשנה 5 שלמה . ויץ החל אפוא בהכנות לעלייה עוד קודם שזו אושרה בגוף לאישור עליות המשותף לקק"ל ולסוכנות . הכנות אלו כללו בין היתר פנייה ישירה לשומר הצעיר ( שלא 6 דרך המרכז החקלאי של ההסתדרות ) לבצע את העלייה , וכן סיורים בשטח וקביעת 7 מיקומה של הנקודה על חלקת המשאע שבשווכה . השומר הצעיר אכן נתן מייד את הסכמתו , אך קפלן , גזבר הסוכנות וראש מחלקת ההתיישבות , לא הסכים לאשר את התקציב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן