שיתוף פעולה גושי

התכנית לנטוע שישים דונם בחורף , 1948 היתה התכנית ההתיישבותית היחידה שהמחלקה להתיישבות הסכימה לאשר ולתקצב , ככל הנראה בלחצן של הקבוצה ושל הקק"ל להמציא מקורות פרנסה נוספים במקום . על פי התכניות יועדו שישים דונם בחלקת "שווכה — " 144 שרבגניותה הקרקעית אפשרה לנצלה לעצי פרי שונים — לנטיעת תפוחים , אפרסקים , שזיפים וגפן . כ 50 % משטח הנטיעה יועדו לתפוחים , שכן האדמה במרבית החלקה היתה עמוקה במיוחד ושיעור הגיר בה היה נמוך יחסית — תכונות שנדרשו כזכור לגידול תפוחים שהיו הרווחיים מבין הנשירים . על פי תכניתה של מחלקת ההתיישבות , מקצת הנטיעות יהיו על שטחים שהכשירה קבוצת רבדים , וזו הפריעה לביצוע ההכנות לנטיעה , שהחלו בסתיו . 1947 חברי הקבוצה אף הודיעו כי ... " כל עוד הוועדה המטפלת בחלוקת הקרקע בין שני הגופים לא תסיים את עבודתה יפריעו בביצוע הנטיעה בשטח כולו " ... רק בנובמבר חודשו ההכנות לקראת הנטיעות , אך מחמת האירועים הביטחוניים בחורף 1948 לא היה אפשר לבצע את הנטיעות . אין בידינו נתונים על מאזן הקבוצה בסוף התקופה הנידונה , אבל מן הנתונים הקיימים נראה כי עד לסוף התקופה הנידונה איזנו בדרך כלל הכנסות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן