הכנות ותכניות להתיישבות הקבע

הכנות ותכניות להתיישבות הקבע בד בבד עם עבודות הכשרת הקרקע והייעוד החלה הקבוצה להתכונן להתיישבות הקבע . תחילה נשלחו חברים להשתלם במשקים הסמוכים בענף המטעים ובענפי מלאכה , ואחר כך דובר על מבנה המשק ועל הענפים הלא חקלאיים , והוחל בהכנות לקראת נטיעת נשירים ובניסיונות שונים לפתור את בעיית האספקה לבהמות כדי לאפשר את פיתוח הרפת והלול ופיתוח בתי המלאכה . בנובמבר 1947 אף הגישה הקבוצה למחלקה להתיישבות הצעה לתקציב התיישבותי יסודי בסך שישים וחמישה אלף לא"י . הקבוצה ביקשה לבנות את משקה על פי הדגם של כפר עציון ושל משואות — הענפים החקלאיים יעמדו על המטע , על הלול ועל הרפת , והענפים הלא חקלאיים יתבססו על ענפי המלאכה והקיט . המטע תוכנן להשתרע על שטח של מאתיים דונם י הלול תוכנן להכיל אלפיים עופות , ובכללם מאתיים עופות שנתקבלו בקיץ 1947 במסגרת תכנית ההיאחזות , והרפת תתבסס על חמש עשרה פרות , ובכללן שתיים שכבר היו במקום במסגרת תכנית ההיאחזות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן