העלייה, מבנים זמניים ובעיית מקורות המים

כמה סיבות היו לבחירתו של גרעין ה' להתיישב בעין אבו זיד : . 1 היות שהעלייה לעין אבו זיד היתה היאחזות בלבד ( ולא התיישבות , ( היה די בגוף צעיר , ואילו את הקבוצות הוותיקות היה צריך לשמור לעלייה התיישבותית . ההנחה היתה שגם המוסדות לא יסכימו לעלייה היאחזותית של גוף ותיק . . 2 גרעין ה' קנה ניסיון והכשרה בכיריה בתנאים של משק הררי . . 3 קבוצת "שלוחות" שמועמדותה לעלייה לעין אבו זיד נשקלה אף היא באותו הזמן , קבעה במפורש כי ... " איננו מתאימים ומוכנים לצאת להתיישבות . התכוננו למשק חקלאי ולא למשק הררי . הקבוצה לא תקבל ברצון הצעת עין זיד " ... מתברר כי גם גרעין ה' לא נטה לעלות לעין אבו זיד וכדברי כותב יומן הגרעין בחשוון תש"ז ... " . מלכתחילה לא ראינו את המקום במקומנו " ... רוב חברי הגרעין נטו לעלות להיאחזות בנחביר [ בסביבות בארות יצחק , י"כ ] שגם לשם עמד הקבה"ד להעלות קבוצה משורותיו . ואולם ... " עם הכרעת מזכירות הקיבוץ [ הקבה"ד , י"כ ] הולכת וגוברת ההכרה שעלינו להתקשר למקום , להתבשר ולהשתלם בענפי המשק ההררי " . העלייה , מבנים זמניים ובעיית מקורות המים העלייה לעין אבו זיד נעשתה בשלהי אוקטובר . 1946...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן