תכנית יישובה של עין אבו־זיד ובחירת הגוף העולה

מעין החלטת פשרה , אך היא מבטאת את מידת השתרשותו של רעיון ההתיישבות הגושית במשנתו ההתיישבותית של הקבה"ד . תכנית יישובה של עין אבו זיד ובחירת הגוף העולה תכניתם של המוסדות לישב את עין אבו זיד דיברה על הקמת היאחזות בלבד , בדומה למרבית הנקודות בנגב ובדרום שאושרו יחד עם אישורה של עין אבו זיד . תקופת ההיאחזות תימשך ... " עד למועד אשר בו תמצא המחלקה להתיישבות כי בשלו תנאי המקום לקראת התיישבות " ... בפרק זמן זה תתפרנס הקבוצה העולה מעבודות הכשרת קרקע וייעור שתממן הקק"ל . תקציב העלייה הסתכם בחמישה עשר אלף לא"י . עיקרו יועד להקמת המחנה הזמני , לסידור אספקת מים ( ארבעת אלפים לא"י , ( לרכישת בהמות עבודה , וכן לרכישת שתי פרות ולול קטן לאספקה עצמית . תקציב העלייה משותף היה לקק"ל ולמחלקת ההתיישבות . י עד לנפילת הגוש לא התכוונו המוסדות כלל לשנות את מעמדה של עין אבו זיד ( לימים עיךצורים ) מהיאחזות להתיישבות של קבע . על פי החלטת הקבה"ד יועד גרעין ה' של בני עקיבא להיאחז בעין אבו זיד . גרעין זה שהוקם בתחילת תש"ו ושגיל חבריו נע בין שבע עשרה לתשע עשרה , היה מורכב מבוגרי חברת הנוער הארץ ישראלי , שקיבלו את חינו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן