החלטת המוסדות להעלות נקודה שלישית לאזור כפר־עציון

החלטת המוסדות להעלות נקודה שלישית לאזור כפר עציון תכנית להעלות נקודה שלישית לאזור כפר עציון היתה קיימת במוסדות עוד כשעסקה הקק"ל ברכישת קרקעות באזור בשנות הארבעים הראשונות . כמו שתי הנקודות הראשונות כך גם הנקודה השלישית נועדה בראש ובראשונה לחזק את האחיזה היהודית בסביבות כפר עציון מן הסיבות שכבר נידונו בהרחבה ' . עם הזמן נודעה חשיבות לעלייתה של נקודה שלישית משתי סיבות נוספות : ראשית — חיזוק ביטחוני והגברת יכולת העמידה של היישובים בשעת הצורך . שנית — הצורך לחזק את האחיזה בסביבות אדמות נחלץ ולכוון לשם את המשך ההתיישבות , בייחוד על רקע הקשיים במפרוז אדמות נחלין . ייתכן שהיתה למוסדות גם סיבה שלישית להעלות נקודה שלישית לאזור , שעניינה הצורך להיענות לתביעתם של כפר עציון ושל משואות להעלות עוד נקודות בסביבתם כדי לחזקם מן הבחינה המשקית , אבל ברור שאם אכן היתה סיבה שכזו , היא היתה רק שלישית בחשיבותה . גם לצורך להשלים את גוש ההתיישבות הדתית באזור כפר עציון לא היה מקום בשיקולי המוסדות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן