5 ביסוס האחיזה בהרי חברון והתהוות גוש־עציון: היאחזות עין־צורים בעין אבו־זיד ושיתוף פעולה גושי

5 ביסוס האחיזה בהרי חברון והתהוות גוש עציון : היאחזות עין צווים בעין אבו זיד ושיתוף פעולה גושי אבו זיד . הגורמים העיקריים לבחירת אתר הנקודה היו מיקומו על גבול אדמות המשאע של הקק"ל בנחלין והעובדה שהוא חלש על כל הסביבה ( גובהו היה 969 מטר בעוד שכפר עציון מוקם בגובה של תשע מאות וחמישים מטר ומשואות בגובה של תשע מאות מטר , ( והנקודה ... " נישאת על פני כל הסביבה , יש קשר עין למשואות מעבר מזה ולכפר עציון מזה . " כמו כן אל הנקודה הובילה דרך עגלות שחיברה בינה ובין הדרך הראשית לנחלין , והיה בכך משום יתרון נוסף . עם קביעת אתר הנקודה התכוון ויץ לישבה , אבל בשל העדר מימון ממחלקת 4 ההתיישבות והעדר מועמד מתאים נדחה מועד יישובה של הנקודה . ארבעה חודשים לאחר מכן נכלל יישובה של הנקודה במסגרת תכנית "מפעל העמדות" ליישובן של ארבע עשרה נקודות , מהן אחת עשרה בדרום ובנגב ושתיים בסביבות ירושלים . תכנית 3  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן