תכנון, שיכון ומבני ציבור ומשק

תכנון , שיכון ומבני ציבור ומשק אף על פי שהמוסדות ראו במשואות היאחזות ונקודת הכנה להתיישבות בלבד , הם נענו לדרישתם של המרכז החקלאי ושל הקבה"ד לגשת לתכנון הסופי של הנקודה עוד קודם לעלייתה של הקבוצה . את התכנון הפקידה הסוכנות לבקשת הקבה"ד בידי האדריכל בן אורי , שהתמחה כזכור בתכנון משקי הקבה"ד ועסק בתכנון כפר עציון . הכנת התכנית 6 עצמה נתקלה בקשיים רבים בשל המגבלות הטופוגרפיות של הנקודה ' ' . אמנם הטיוטה הראשונה של התכנית הושלמה עוד קודם לעלייתה של הקבוצה , ' אבל נעשו בה שינויים רבים , ונראה שרק בסוף התקופה הנידונה היא אושרה בוועדה המחוזית . השינויים נדרשו משום שהקבוצה לא הסכימה לתכנית להקים בתי דירה של שתי קומות שבאו לפתור את בעיית השטח המצומצם שנותר למגורים בשל התנאים הטופוגרפיים ולהימנע מן ההכרח לבנות על שטחים חקלאיים . ' הקבוצה התנגדה לבנייה דו קומתית 65 משום שהיא ... " מכערת את המחנה ומקלקלת את צורתו הכפרית ' " ... כמו כן לא השביע את רצונה תכנון אזור המשק , והיא קיבלה בסופו של דבר הצעות חלופיות שהגישה לה לבקשתה המחלקה הטכנית של השומר הצעיר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן