מאמצים לפתרון בעיית המים

מטרתה ועל פי המקורות הארכיוניים הביקוש היה רב מאוד . באמצע יולי למשל מדווח ' ידיעות לחברים' כי ... " חודש יוני עבר בהצלחה רבה הן מבחינת מספר ימי ההבראה והן מבחינת שביעות רצון של האורחים אשר עזבו אותנו ... הביקוש אחרי מקומות הולך וגובר בימים האחרונים ואנו דוחים את ההזמנות לסוף חודש אוגוסט —תחילת ספטמבר " ... הביקוש להבראה במשואות לא פגע כלל בביקוש להבראה בכפר עציון , וכך הוכח יתרונו של ענף בתי ההבראה בשתי הנקודות — בייחוד בכל הקשור לסיפוק הביקוש לנופש של הזרם הדתי . כלל העובדים הקבועים הנחוצים לבית ההבראה עמד על שבעה עשר איש , ומאחר שלרשות הקבוצה לא עמד מספר מספיק של בחורות מתאימות לעבודה בבית ההבראה , היא העסיקה גם קבוצת בנות שהגיעה לשם כך מבית הספר " בית צעירות מזרחי" שבירושלים . מאמצים לפתרון בעיית המים על פי תכנית ההיאחזות של המוסדות נועד מעיין עיךחובילה , שנמצא כמאתיים מטר משטחי המחנה , לספק את כמות המים שנדרשה לשתייה ולהשקייתם של שטחים מצומצמים — אף על פי שהמוסדות לא בדקו קודם לכן את תפוקת המעיין בדיקה יסודית .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן