הענפים הלא חקלאיים

2 החקלאי העיקרי של משק ההר — אם יתפוס בו השזיף מקום שולי . " בסופו של דבר היה חלקו של השזיף בתכנית הנטיעה של חורף 1947 קטן יחסית , 20 % ) בהשוואה 3 לכפר עציון ששם היה חלקו של השזיף בשנה הראשונה " , ( 35 % אגב ניצול העובדה שהקרקעות במקום סידיות פחות מן הקרקעות בכפר עציון ובכך נתאפשרה נטיעה של תפוחי עץ בשטח גדול יחסית . ( 3496 ) השזיפים הורכבו בסופו של דבר עם כנות של 4 שקדים מתוך שימוש בהיתר שניתן לכפר עציון . " בתחילת 1947 ניטעו שבעים וחמישה דונם ( קצת יותר ממחצית הנטיעות בכפר עציון בשנתו הראשונה , ( מהם עשרים וחמישה דונם תפוחים , עשרים וחמישה דונם גפן , חמישה עשר דונם שזיפים יפניים ואירופיים ועשרה דונמים אפרסקים . הנטיעות נעשו על פי סוגי האדמה , והתפוחים ניטעו על השטחים הסידיים פחות . בסוף פברואר 1947 הסתיימה הנטיעה . בחודשים שלאחר מכן הושקו הנטיעות גם במימי הגשמים וגם במימי שופכין . במהלך הקיץ התברר כי שיעור הקליטה הממוצע עמד על & 5 % בלבד . בדיקה העלתה כי הנטיעות לא נקלטו היטב משום שההשקיה הראשונה נעשתה מאוחר מאוד ומשום שמקצת השתילים באו ממשתלות חוץ שאינן מתאימות . כן ניזוק המטע קשה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן