ניסיונות בגידולי גן ירק

שיווקה הקבוצה לתנובה ( כשלושת אלפים ליטר , ( והיתר שימש לאספקה עצמית , לגידול העגלות ולמכירה לעין צורים ולרבדים . כפי שראינו בפרק הקודם , הרחבת ענף הרפת היתה תלויה במידה רבה בפתרון שאלת 95 האספקה במקום . בכפר עציון כזכור נכשלו המאמצים לפתור שאלה זו . חברי משואות יצחק ניסו אף הם למצוא מענה לבעיה זו , וכבר בסוף 1945 נזרעו בהמלצת האגרונומים של תחנת הניסיונות כשלושה דונמים בגידולי מספוא שונים כמו תלתן , תירס , פול ועוד . עם זה , כבר אז היה ברור שבשל פיצול השטחים ותלילותם לא משתלם 6 לגדל מספוא במקום בקנה מידה גדול ' . הקבוצה הסיקה מכך כי ... " עלינו לעשות מאמצים ברכישת הקרקעות המתאימות לחצירים " ... אך הדבר לא היה נתון בידיה . הקבוצה המשיכה בניסיונות לגדל סוגים שונים של מספוא המתאימים לתנאי המקום גם בשנים 1947-1946 ותלתה תקוות גדולות בניסיון לגדל צבר בלי קוצים ... " היות ושורשיו חודרים בין האבנים וביכולתו לעמוד נגד היובש ... על ידי גידול זה נוכל לנצל שטחים נרחבים שהיו מיועדים לייעוד " ... ואולם עד לתום התקופה הנידונה עדיין לא היו ברורות תוצאותיו של ניסיון זה . נראה שהניסויים בגידולי שדה , ש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן