הלול, הרפת והניסיונות לגדל מספוא ולמצוא מזון לרפת

הלול , הרפת והניסיונות לגדל מספוא ולמצוא מזון לרפת תכנית ההיאחזות כללה מאתיים מטילות לאספקה עצמית . בפועל , הגיע מספר המטילות עד לסוף התקופה הנידונה ליותר משלוש מאות . וכן הוקם בית אמון לאפרוחים , שבו גידלו כאלף ומאתיים אפרוחים . אלא שהקבוצה לא הסתפקה גם במספרים אלו ובבניית בית אמון , ושאפה — שלא כמתוכנן וכחלק ממגמתה ( בניגוד לעמדת המוסדות ) לעבור מהר ככל האפשר מהיאחזות להתיישבות של קבע — לבנות לול של לשנת תש"ז ; שם , תיק סדרה / 1947 / 49 משואות יצחק , 1 < . 1 < . 1 . 5 / 502 / סיכום הוצאות על הדרך ל 600 " דונם , " מיום , 1 . 2 . 47 ארכיון הקבה"ד , תיק , 9-49 חלוקת עבודה במשואות . 87 ראה תכנית ההיאחזות למעלה עמי ; 183 אכ"ע , תיק משואות יצחק , ידיעות לחברים מיום ; 9 . 8 . 45 שם , שם , ידיעות לחברים מיום כ"ב בטבת תש"ו י ארכיון הקבה"ד , תיק ה , 9-49 דוח ישיבת ועדת המשק של הקבה"ד עם מזכירות הקבוצה מיום . 24 . 12 . 45 קבע ולהגיע כבר בתש"ו לאלף עופות שישמשו מקור הכנסה . בתכנון הסופי דובר על עשרת אלפים מטילות שישוכנו בלולים שייבנו בשיטות מתקדמות . הקבוצה ראתה בלול וברפת ענפים חקלאיים חשובים ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן