הכשרת קרקע, ייעור וסלילת דרך

בסוף התקופה הנידונה היה מספר חברי הקבוצה כמאה וחמש עשרה נפש , מהם תשעה ילדים . לא ברור כמה מן המבוגרים שהו במקום דרך קבע , שכן מלבד השוהים בהשתלמויות , יצאו גם כמה חברים בשליחות התנועה . נראה שמספרם של המבוגרים ששהו במשואות יצחק עמד על תשעים וחמש נפש , ובכללם מי שעסקו בעבודות בירושלים . מספר זה היה יותר מכפול ממספר החברים שקבעו המוסדות להיאחזות בג'בע ושלו סופקו התקציבים . מאחר שהסוכנות לא הגדילה את התקציבים יותר ממה שנקבע עם העלייה והקק"ל לא יכלה לספק עבודה יותר ממה שנקבע בתכניות 72 המקוריות , נאלצה הקבוצה לעשות מאמצים רבים להשיג מקורות כספיים שיאפשרו את קיומה . הכשרת קרקע , ייעור וסלילת דרך עם עלייתה של קבוצת "משואות" לג'בע בשלהי , 1945 הסתכם שטחה של הקק"ל שם בכאלף חמש מאות חמישים דונם מפרוז . מתוכם מסרה הקק"ל לקבוצה עם העלייה כאלף דונם . כמו כן מסרה הקק"ל לקבוצה מאה דונם נוספים שהיו בבעלות של יהודים פרטיים . את יתר שטחה ( כשש מאות דונם ) מסרה הקק"ל לקבוצה חודשים מספר לאחר מכן , לאחר שבית המשפט דחה את ערעורם של ערביי ג'בע שטענו כי השטח נמצא בבעלותם ולא בבעלות הקק"ל . השטח הכולל שנמסר ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן