תכנית המוסדות ליישוב הנקודה השנייה באזור כפר־עציון

תכנית המוסדות ליישוב הנקודה השנייה באזור כפר עציון כזכור , כבר כשרכשה הקק"ל את קרקעות כפר עציון עמד ויץ על האפשרות להקים 1 במקום ארבע נקודות יישוב . עוד בשלהי 1943 היה ברור למוסדות כי בשל הצורך לתפוס את הקרקעות שנרכשו , לחזק את האחיזה באזור ולחזק את ביטחונה של הנקודה הראשונה שעלתה להתיישב במקום . מן ההכרח להעלות בזמן הקרוב את הנקודה השנייה . מלבד הנימוק הזה ומלבד הנימוקים המדיניים שדובר עליהם בפרק הראשון , היה קיים הנימוק המדיני היישובי הכללי שאפיין את פעולת ההתיישבות כולה באותן שנים , ועניינו הצורך להחדיר יישובים אל פנים הארץ כדי להרחיב את גבולות המדינה העתידה שכן ... " כל תקיעת יתד על ידינו קובעת עובדה שחשיבותה בעלת משקל היא 2 בכל הדיונים שהם על גורלנו בארץ זו וייתכן גם מכריעה ... " " ... כיסוד העיקרי לפעולת ההיאחזות להבא , צריכה לשמש המטרה של הרחבת הגבולות שלנו מבחינה מדינית יישובית . לפי זה באים בחשבון קודם כל , כל אותם המקומות המאפשרים את השגת 3 המטרה הנ"ל " ... חיזוק האחיזה היישובית באזור כפר עציון היה אפוא הכרחי .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן