סיכום מקורות המימון של הקבוצה וההידרדרות במצבה הכספי

העלות הגבוהה של בניית בית כנסת מצד אחד ומציאת פתרונות זמניים סבירים מצד אחר , הביאו לדחיית הטיפול בבניית מבנה של קבע לבית כנסת . ואולם הגידול הניכר באוכלוסייה לא אפשר לדחות לאורך זמן את בנייתו של מבנה מיוחד לבית הכנסת . הקבוצה ביקשה אפוא בקיץ 1947 את עזרת ידידיה מקרב אורחי בית ההבראה . המבריאים נענו לבקשה והקימו ועד מיוחד לאיסוף כספים לבניית בית הכנסת . ראשון הנענים לקריאת הקרן היה ארגון יוצאי קרקוב , שביקש להנציח את זכר הקהילה באמצעות הקמת בית כנסת בכפר עציון על שם הרמ"א . כך הוקמה "הקרן לבניין בית כנסת על שם הרמ"א בכפר עציון . " עד לתחילת שנת 1948 רוכז בקרן סכום של ארבעת אלפים לא"י מתוך שנים עשר אלף שהיו נחוצים כדי שאפשר יהיה לגשת לבנייה ואף תוכנן מבנה בית הכנסת על פי בית הכנסת על שם הרמ"א שבקרקוב . ההידרדרות במצב הביטחוני לא אפשרה להוציא את התכניות לפועל . סיכום מקורות המימון של הקבוצה וההידרדרות במצבה הכספי תקציב מחלקת ההתיישבות לענפי החקלאות , לשיכון חלקי ולמקורות מים חלקיים , וכן השכר ששילמה הקק"ל תמורת עבודות הכשרת הקרקע והייעוד לא יכלו כלל לספק את צורכי הפרנסה של הקבוצה ולהבטי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן