תכנית בית הכנסת על שם הרמ"א שתוכנן להיבנות בכ0ר־עציון